banner grid 78

Workshops en voorlichting Groep 7/8

De Boekenkring is een levendige en leuke activiteit om het leesplezier te stimuleren. Zowel de leerkracht als de leerlingen worden in deze werkvorm actief bij het lezen betrokken.

Scholen hebben, zeker als zij meedoen met de Bibliotheek op school, een uitgebreide schoolbibliotheek met een aantrekkelijke, actuele collectie. Elke schoolbibliotheek is anders en de rol van de ouders wordt verschillend ingevuld, maar overal zijn ouders betrokken bij het creëren van de leesomgeving.

Ieder jaar organiseren we studiebijeenkomsten voor leescoördinatoren die de afgelopen jaren de training Open Boek gevolgd hebben. Door het volgen van de nascholing blijft het certificaat van de training Open Boek geldig.

De bibliotheek geeft op veel manieren voorlichting aan ouders, soms in combinatie met een leesbevorderingsactiviteit voor kinderen. Op verzoek kan een ouderavond geregeld worden over lezen in het onderwijs.

De leescoördinator vervult een belangrijke rol in het programma de Bibliotheek op school. Deze speciaal opgeleide leerkracht is de schakel tussen de basisschool en de bibliotheek. Samen verbeteren we het onderwijs en moedigen we lezen aan, zowel op school als thuis.

Alle aspecten van leesbevordering

Voor de opleiding tot leescoördinator maken we gebruik van de cursus Open Boek. Tijdens de cursus komen verschillende onderwerpen aan de orde. Denk hierbij aan de relatie tussen begrijpend lezen, de verschillende genres in de jeugdliteratuur, leesbevordering en het organiseren van een boekenkring. Andere cursusonderdelen zijn het opstellen van een Lees- en Mediaplan en het motiveren van het schoolteam. De Cursus Leescoördinator is onderdeel van het landelijke programma de Bibliotheek op school

Meer informatie vind je in de brochure cursus leescoordinator

Cursussen 2021/2022

Biblionet Groningen

De bijeenkomsten voor de cursus in het najaar 2022 zijn gepland op dinsdagmiddag 20 september, 11 oktober, 1 november, 22 november en 6 december van 16.00-19.00 uur in Bibliotheek Zuidhorn, Jellemaweg 3, 9801 CG Zuidhorn. Indien de bijeenkomsten niet in Bibliotheek Zuidhorn gehouden kunnen worden vanwege coronamaatregelen, dan wordt de training online gegeven

 

Biblionet Drenthe

De bijeenkomsten voor de cursus in het voorjaar 2023 zijn gepland op woensdagmiddag 18 januari, 8 februari, 22 februari, 15 maart en 12 april van 15.00-18.00 uur bij Biblionet Drenthe (De Nieuwe Kolk), Weiersstraat 1, 9401 ET Assen. 

*Deelnemers uit Drenthe kunnen ook deelnemen aan de training in Groningen en vice versa.

 

Studiebelasting en kosten

De totale studiebelasting bedraagt ongeveer 50 uur. De kosten voor de cursus zijn € 450 inclusief btw en inclusief cursusmateriaal. De cursus is gratis voor leerkrachten van de scholen die starten met het programma De Bibliotheek op school.

Vragen over de cursus Leescoördinator?

Neem voor vragen contact op met Annet Krol, trainer Open Boek, of stel je vraag aan de educatiemedewerker van de bibliotheek in jouw gemeente.