Voorschools

In de workshop krijg je handvaten om samen aan de slag te gaan met voorlezen aan baby’s en peuters.

Interactief voorlezen is een manier van voorlezen waarbij het kind zelf veel inbrengt en initiatief toont.

Vind je dat pedagogisch medewerkers een rol hebben bij mediaopvoeding? En wil je dat ze weten hoe zij media bewust en in balans kunnen inzetten voor de groep ten behoeve van de ontwikkeling van kinderen? Ga dan aan de slag met de training Haal meer uit media.

Een voorleescoördinator zorgt ervoor dat het (voor)lezen een structurele plek krijgt binnen het beleid en de uitvoering in de instelling.