banner grid 78

Ouderavond over lezen in het onderwijs

De bibliotheek geeft op veel manieren voorlichting aan ouders, soms in combinatie met een leesbevorderingsactiviteit voor kinderen. Op verzoek kan een ouderavond geregeld worden over lezen in het onderwijs.

Voorafgaand aan de ouderavond worden met de school afspraken gemaakt over de inhoud, duur van het programma en het al dan niet uitnodigen van experts op het gebied van lezen en leesonderwijs.

Doel: (voor)leesplezier, ouders bewust maken van het belang van lezen
Doelgroep: ouders van basisschoolleerlingen
Kosten: 5 Biecoins of €250
Duur: in overleg