Als hun baby ongeveer drie maanden is, krijgen ouders van de gemeente of het consultatiebureau een brief over het belang van voorlezen en een BoekStartwaardebon. Met deze waardebon kunnen zij hun kind gratis lid maken van de bibliotheek en ontvangen zij het gratis BoekStartkoffertje met twee voorleesboekjes en tips over het het voorlezen aan baby’s. Met de bibiotheekpas kunnen zij lenen in de speciale BoekStartcollectie en zo met hun baby leuke nieuwe boekjes ontdekken.

BoekStart app

boekstart appDe nieuwe BoekStart-app voor Android iPhone staat boordevol video’s en heldere informatie over voorlezen. En natuurlijk vind je in de app ook de nieuwste boeken- en voorleestips voor baby, dreumes of kleuter.

Download hier de app voor IOS

Download her de app voor Android

 

BoekStart in de kinderopvang

boekstartpro logo liggend transparant

BoekStart in de kinderopvang is bedoeld om kinderen van 0-4 jaar, hun ouders en pedagogisch medewerkers intensief met boeken en lezen in aanraking te laten komen via de kinderopvang. Hierbij gaat de kinderopvangorganisatie een meerjarige samenwerking aan met de bibliotheek om taal en voorlezen binnen de organisatie te stimuleren.

De kinderopvanginstelling die deelneemt aan BoekStart heeft een goed voorleesklimaat waarbij sprake is van een actuele collectie, dagelijks voorlezen, geschoolde medewerkers en aandacht voor taalzwakke kinderen en hun ouders. Leesplezier staat  hierbij centraal!

Wat levert het op?

Directies van de kinderopvang en de bibliotheek teken voor de structurele samenwerking. Hierdoor komt er in de kinderopvang structureel aandacht voor (interactief) voorlezen en mediaopvoeding, is er een aantrekkelijke leesplek in de kinderopvang met een actuele collectie en wordt er ingezet op deskundigheidsbevordering. De pedagogisch medewerker heeft oog voor taalzwakke kinderen en weet ouders te betrekken bij de taal- en leesontwikkeling van hun kind. Het beleid is vastgelegd in en een voorleesplan en de bibliotheek biedt ondersteuning bij het monitoren van resultaten.

Elke kinderopvang kan mee doen aan BoekStart in de kinderopvang of educatieve programma’s afnemen van de bibliotheek.

Meer weten?

Neem voor vragen contact op met je bibliotheek of met een van de educatiemedewerkers, zie hieronder.

Meer informatie vind je ook op www.boekstartpro.nl.