Voorlees-challenge

In deze activiteit behorende bij het leesbevorderingsproject Op pad door prentenboekenland gaan peuters en hun ouders op stap door de school. Zij lezen voor en doen samen opdrachten.

Na afloop volgt er een ‘voorlees-challenge’ thuis. Drie weken later, na vele voorleesmomenten thuis, volgt er een afsluiting op school en ontvangen ouder en kind een voorleesdiploma.

Doel: (voor)leesplezier, ouders bewust maken van het belang van voorlezen
Doelgroep: ouders van peuters
Kosten: informeer bij je educatiemedewerker
Duur: 3 weken