Training voorleescoördinator BoekStart

Een voorleescoördinator zorgt ervoor dat het (voor)lezen een structurele plek krijgt binnen het beleid en de uitvoering in de instelling.

De voorleescoördinator brengt eenheid in de activiteiten van de instelling en enthousiasmeert het team. Hij/zij ontwikkelt samen met het team een visie en legt de activiteiten die bijdragen aan leesbevordering vast in het voorleesplan van de instelling. Ook ouderhoudt de voorleescoördinator de contacten met ouders en de bibliotheek vanuit het oogpunt van leesbevordering.

Doel: coördineren van de voorleesactiviteiten
Doelgroep: pedagogisch medewerkers en leidsters
Kosten: € 303,- + € 25,- per deelnemer voor het cursusboek
Duur: 3 dagdelen van 3 uur
Aantal deelnemers: minimaal 6 en maximaal 12