banner grid 78

Toneellezen

Een collectie leesboeken om samen te lezen waarbij twee lezers (of meer!) de rol van een personage op zich nemen en hardop de teksten voorlezen.
Aantal leerlingen:

Voorkeurs begindatum: Tooltip

Alternatieve begindatum: Tooltip

Vraag of opmerking:

Beschrijving

Toneellezen is aantrekkelijk voor goede én zwakke lezers. De meerwaarde voor zwakke lezers is de kans op succeservaringen bij het toneellezen. Toneellezen bevordert het 'vloeiend lezen' (lezen met begrip en intonatie) en het leesplezier. In deze collectie zijn boeken opgenomen vanaf AVI M3.